Privatus logopedas Vilniuje, Basanavičiaus g. 29A
8 601 29647
PRADŽIA PASLAUGOS LOGOPEDĖS PATARIMAI LEIDINIAI KONTAKTAI
Leidiniai
Artikuliacines mankštos pratimai
Jolanta Repšienė
Rinkinį sudaro 20 spalvotų žaismingų kortelių, kuriose pavaizduoti populiariausi artikuliacinio aparato mankštos pratimai, skirti kalbos padargų - liežuvio, lūpų, žandikaulių, skruostų raumenų lavinimui, judesių tikslinimui, pūtimo stiprinimui. Kortelės paįvairins ir palengvins logopedines pratybas. Galima paruošti atskirus rinkinukus – susidėlioti reikalingus paruošiamuosius pratimus norimam garsui mokyti. Šis artikuliacinių kortelių rinkinys skirtas logopedams ir tėveliams, kurie nori padėti vaikui daryti artikuliacinius pratimus namuose.
Priemonę galima įsigyti čia: http://www.ziburelis.lt/logopedines-priemones/artikuliacines-mankstos-pratimai
Garsų kelionės
Jolanta Repšienė
Logopedinių priemonių rinkinyje yra 6 atskiri stalo žaidimai tokiems garsams: S-S', Š-Š', Ž-Ž', L-L', R-R', K-K'. Visi žaidimai turi skirtingą tematiką. Kiekvienoje priemonėje pateikta apie 40-50 paveikslėlių su mokomais garsais (kietosios ir minkštosios fonemos) įvairiose žodžių vietose. Paeiliui metant kauliuką, keliaujama per tiek langelių, kiek iškrito taškelių ant kubelio. Eidamas paveikslėlių takeliu, taisyklingai taria jų pavadinimus. Atsistojus ant langelio su rodykle reikia judėti nurodyta kryptimi. Laimi tas, kuris greičiausiai nukeliauja iki pabaigos. Priemonę galima panaudoti kūrybiškai, atsižvelgiant į užsiėmimo tikslus. Ji skirta individualiam ar grupiniam darbui logopedinėse pratybose su ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikais, pradinių klasių mokiniais. Logopedinių žaidimų rinkinį sudaro 6 žaidimo lentos. Kauliukas ir bokšteliai į rinkinį neįeina.
Žaidimus galima įsigyti čia: http://www.ziburelis.lt/logopedines-priemones/garsu-keliones
Taisyklingai tariu R-R'
Jolanta Repšienė Leidykla „VR77“ - 2010 m. - Vilnius - 48 psl.
Knygutė yra iš serijos „Garsų mokymas“. Ji skirta ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams, turintiems R-R‘ garsų tarimo trūkumų. Šių garsų netaisyklingas tarimas vadinamas rotacizmu, o keitimas kitais garsais – pararotacizmu. Naudojant knygutėje pateiktas užduotis, garsų R-R‘ įtvirtinimo darbas vyks sparčiau ir kokybiškiau. Tai aktualu vyresniems vaikams, nes jiems naujų garsų įtvirtintinimas vyksta sunkiau ir užtrunka ilgiau. Leidinyje gausu įvairios kalbinės ir vaizdinės medžiagos, kuri padės vaikams greičiau įtvirtinti išmoktus garsus žodžiuose, sakiniuose, eilėraščiuose, praturtins jų žodyną, mokys rišliai, sklandžiai kalbėti. Specialiai šiai knygutei sukurti žinomos vaikų poetės Almos Karosaitės eilėraštukai labai nuotaikingi ir lengvai išmokstami. Knygele gali naudotis ir suaugusieji pradiniuose R-R‘ garsų įtvirtinimo etapuose.
Knygelę įsigyti galima čia: http://www.ziburelis.lt/knygeles/taisyklingai-tariu-r-r
Mamos mokykla
Violeta Katinienė
Mokymo priemonė skirta vaikams, turintiems įvairių kalbos sutrikimų. Taip pat tinka visiems ikimokyklinio 5 - 7 metų amžiaus vaikams, norintiems geriau pasiruošti mokyklai - įtvirtinti ir susisteminti turimas žinias, praplėsti žodyną, išmokti rišliai pasakoti. Bendravimas su vaiku ne tik puiki galimybė pažinti vaiką, bet ir jį žaismingai pamokyti. Vartydami šį kalbos ugdymo pratybų sąsiuvinį, atlikdami užduotėles, lavinsite jo rišlią kalbą, suvokimą, atmintį, plėsite žodyną. Būsite pati (-s) geriausia (-ias) savo vaiko mokytoja(-as). Knygelei parinkta struktūra mokytis dvejus metus. Jei jūsų 5 metų vaikučio žodynas skurdokas ir jei jis dar negeba atsakyti į klausimus pilnaisiais sakiniais, o 6-7 metų - rišliais, trumpais sakinukais apibūdinti matomus objektus, papasakoti istoriją ar pasidalinti patirtais įspūdžiais, šis leidinėlis tikrai padės pasiruošti mokyklai.
Knygelę įsigyti galima čia: http://www.mamosmokykla.lt
Taisyklingai tariu L-L'
Jolanta Repšienė Leidykla „VR77“ - 2013 m. - Vilnius - 48 psl.
Knygutė yra iš serijos „Garsų mokymas“. Ji skirta 3-8 metų amžiaus vaikams, tinka ir moksleiviams, turintiems L-L‘ garsų tarimo trūkumų. Šių garsų netaisyklingas tarimas vadinamas lambdacizmu, o keitimas kitais garsais – paralambdacizmu. Leidinyje siūlomos įvairios užduotys, klausimai paspartins jau išmokto garso įtvirtinimą žodžiuose, sakiniuose, rišlioje kalboje. Spalvingos iliustracijos, linksmi eilėraštukai, sudomins vaikus ir padės juos įtraukti į kalbinę veiklą. Naudojant knygutėje pateiktas užduotis, garsų L-L‘ įtvirtinimo darbas vyks sparčiau ir kokybiškiau. Leidinyje gausu įvairios vaizdinės ir kalbinės medžiagos, kuri padės vaikams greičiau įtvirtinti išmoktus garsus žodžiuose, sakiniuose, eilėraščiuose, praturtins jų žodyną, mokys rišliai, sklandžiai kalbėti. Šiai knygutei eilėraštukus sukūrė žinoma lietuvių vaikų poetė Alma Karosaitė.
Knygelę įsigyti galima čia: http://www.ziburelis.lt/knygeles/taisyklingai-tariu-l-l
Taisyklingai tariu Š Ž Č DŽ
Jolanta Repšienė Leidykla „VR77“ - 2014 m. - Vilnius - 52 psl.
Ši knygutė yra iš serijos „Garsų mokymas“. Ji skirta ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams, turintiems Š Ž Č DŽ garsų tarimo trūkumų. Šių garsų netaisyklingas tarimas vadinamas sigmatizmu, o keitimas kitais garsais – parasigmatizmu. Leidinyje kalbinė medžiaga parinkta taip, kad ne tik padėtų įtvirtinti naują garsą kalboje, bet ir turtintų vaiko žodyną, plėtotų rišlią kalbą, formuotų gramatinį kalbos taisyklingumą, lavintų atmintį, mąstymą, vaizduotę. Knygutėje siūlomos įvairios užduotys, klausimai paspartins jau išmokto garso įtvirtinimą žodžiuose, sakiniuose, rišliuose tekstukuose. Spalvingos iliustracijos, linksmi eilėraštukai, sudomins vaikus ir padės juos įtraukti į kalbinę veiklą. Knygutė pravers logopedams, ikimokyklinių ugdymo įstaigų bei pradinių klasių pedagogams. Naudinga ji bus ir tėvams, papildomai dirbant su vaikais namuose.
Knygelę įsigyti galima čia: http://www.ziburelis.lt/knygeles/taisyklingai-tariu-s-z-c-dz
Taisyklingai tariu S Z C DZ
Jolanta Repšienė Leidykla „VR77“ - 2008 m. - Kaunas - 48 psl.
Ši metodinė priemonė - pirmoji iš serijos „Garsų mokymas“.Knygutė skirta ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų tarimo sutrikimų šalinimui. Pagrindinis knygutės tikslas - padėti greitai ir efektyviai įtvirtinti jau išmoktus S-Z-C-DZ garsus vaikų kalboje. Kalbinė medžiaga pateikta atsižvelgiant į garsų įtvirtinimo etapus. Kiekviena užduotėlė parinkta taip, kad skatintų taisyklingo garso vartojimą žodžiuose, sakiniuose, smulkiosios tautosakos kūrinėliuose, eilėraščiuose, tekstuose ir rišlioje kalboje. Panaudoti specialiai šiai knygutei sukurti vaikų poetės Birutės Lenktytės - Masiliauskienės eilėraštukai. Jie ypatingi tuo, kad juose yra gausu mokomų garsų ir nėra vengtinų garsų. Logopedams tokių specifinių eilėraštukų lietuvių poezijoje rasti gana sunku. Šis leidinys žymiai pagerins logopedinių pratybų kokybę, palengvins pasiruošimą užsiėmimams.
Knygelės išparduotos
Tark garsus taisyklingai
Aldona Andrijanova Leidykla „Lucilijus“, 2004 m.
Leidinyje aptariama minkštųjų ir kietųjų fonemų artikuliacija, nurodomi dažniausi sutrikimų atvejai, pateikiami parengiamieji pratimai: artikuliacinio aparato mankšta, foneminės klausos, kitų suvokimų lavinimas. Daugiausia dėmesio skirta garsams įtvirtinti ir diferencijuoti žodžiuose, sakiniuose, tekstuose, kartu plečiant žodyną, formuojant gramatinį taisyklingumą. Nuosekliai pateikiami sunkesni darybos būdai (priešdėliniai, sudurtiniai žodžiai), retesnės erdvės ir kt. sąvokos (horizontaliai, centre, skersai), sudėtingesni sakiniai ir pan.
Knygelę įsigyti galima čia: http://leidiniaipastu.lt/aldona-andrijanova-tark-garsus-taisyklingai
Noriu aiškiai kalbėti. I dalis
R. Perminienė, D. Urbonienė Leidykla „Lucilijus“, 2005 m.
Noriu aiškiai kalbėti. I dalis Metodinė priemonė skirta logopedams, priešmokyklinio ugdymo grupių pedagogams, mokytojams, t. p. gali būti naudinga ir tėvams, kuriems aktualūs vaiko kalbos ugdymo ypatumai ir pasirengimas mokyklai. Leidinys skirtas vaikams, turintiems (ar turėjusiems) garsų tarimo ir kitų kalbos raidos ypatumų, taip pat ir taisyklingai garsus tariantiems, aiškiai kalbantiems, tačiau besidomintiems lietuvių kalbos garsais ir raidėmis. Metodinė priemonė gali būti naudinga ir tėvams, kuriems aktualūs vaiko kalbos ugdymo ypatumai ir pasirengimas mokyklai. Tikslingas kalbos sutrikimų šalinimas užkerta kelią galimiems skaitymo ir rašymo mokymosi sunkumams. Metodinė priemonė „Noriu aiškiai kalbėti" skiriama vaikams, turintiems ar turėjusiems garsų tarimo trūkumų. Leidinio tikslas - pateikti neverbalinių ir kalbos garsų skyrimo, girdimojo suvokimo, garsinės analizės ir sintezės pradmenų formavimo, garsų tarimo mokymo, įtvirtinimo bei diferencijavimo ir kitų pažinimo procesų, glaudžiai susijusių su kalba, lavinimo užduotis 5-7 metų vaikams.
Noriu aiškiai kalbėti. II dalis
R. Perminienė, D. Urbonienė Leidykla „Lucilijus“, 2010m.
Leidinio tikslas - pateikti neverbalinių ir kalbos garsų skyrimo, girdimojo suvokimo, garsinės analizės ir sintezės pradmenų formavimo, garsų tarimo mokymo, įtvirtinimo bei diferencijavimo ir kitų pažinimo procesų, glaudžiai susijusių su kalba, lavinimo užduotis 5-7 metų vaikams. Akcentuojamas dėmesys žaidimams, nes žaisdamas vaikas pažįsta aplinką, priima informaciją ir taiko praktikoje. Šioje metodinėje priemonėje pateikiamos kalbos ugdymo užduotys ir idėjos žaidimams yra siejamos su lietuvių autorių kūryba, tautosaka, derinant pratimus smulkiajai motorikai ir kūno judesiams lavinti. Leidinys siūlomas logopedams, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių pedagogams, mokytojams. Jis gali būti naudingas ir tėvams, besidomintiems vaiko kalbos ugdymo ypatumais ir pasirengimu mokyklai.
Kalbos ugdymas
Loreta Barzdonytė-Morkevičienė Leidykla „Šviesa“ - 2009 m. - Vilnius - 97 psl.
Knyga skiriama vaiko komunikavimo kompetencijai ugdyti. Ji padeda vaikui pažinti lietuvių kalbą ir ugdytis kalbėjimo įgūdžius: skatinama laikytis kalbos etiketo, lavinama kalbinė klausa, plečiamas žodynas, tobulinami gramatiniai gebėjimai, ugdoma rišlioji kalba. Žaidimu paremtos užduotys: skatina vaiko domėjimąsi kalba; padeda suvokti kalbos prasmę; lavina kalbos jausmą; plečia sakytinio kalbėjimo patirtį; žadina kalbinį kūrybiškumą; ugdo kalbos vartojimo gebėjimus. Knyga naudinga ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų ugdytojams, pradinukų mokytojams ir tėvams.
Išmok taisyklingai tarti ir rašyti
Vilma Beinorienė Leidykla „Liucilijus“ - 2012 m. - Šiauliai - 44 psl.
Ši metodinė priemonė sukurta patyrusios logopedės Vilmos Beinorienės, dirbančios Šiaulių logopedinėje mokykloje. Ji skiriama tiems, kurie patiria sunkumų skirdami akustiškai panašius balsius e-ė, i-y, u-ū bei dvibalsius ie-ei-uo. Naudodamiesi priemone vaikai galės išmokti: nustatyti iš klausos, kuris balsis ar dvibalsis yra žodyje, taisyklingai vartoti balsius ir dvibalsius šnekamojoje kalboje, skirti balsius ir dvibalsius atitinkančias raides bei taisyklingai parašyti jas žodžiuose, turtins, tikslins ir aktyvins žodyną. Užduotys, esančios paveikslėliuose, padarys veiklą įdomesne, žaismingesne, skatins domėtis gyvūnais, įsiminti jų pavadinimus. Priemone gali pasinaudoti logopedai, pradinių klasių mokytojai, specialieji pedagogai, moksleiviai ir jų tėveliai.
Knygelę įsigyti galima čia: https://www.vaga.lt/ismok-taisyklingai-tarti-ir-rasyti
Garsų Š ir Ž tarimas
Aldona Andrianova Leidykla „Liucilijus“ - 2012 m. - Šiauliai - 48 psl.
Leidiniai ,,Garsų Š ir Ž tarimas" I-II dalys. Knygelės skirtos Š ir Ž garsų (kietųjų ir minkštųjų) įtvirtinimui ir diferencijavimui vaikų kalboje. Pateikta šių garsų taisyklinga artikuliacija, nurodyti tarimo sutrikimai, jų priežastys ir korekcijos būdai. . Knygelėmis gali pasinaudoti logopedai, pradinių klasių mokytojai, specialieji pedagogai, moksleiviai ir jų tėveliai. Leidinys ,,Garsų š ir ž tarimas. II dalis – ž“ skirtas garsui ž (minkštajam ir kietajam) įtvirtinti, garsams ž ir š, ž ir z diferencijuoti. Leidinyje ,,Garsų š ir ž tarimas. I dalis – š“ buvo aprašyta garsų š, ž (minkštųjų ir kietųjų) taisyklinga artikuliacija, nurodyti tarimo sutrikimai, jų priežastys ir korekcijos būdai. Pateikta medžiaga garsui š (minkštajam ir kietajam) įtvirtinti, garsams š ir s diferencijuoti.
Knygelę įsigyti galima čia:
http://www.patogupirkti.lt/knyga/Garsu-s-ir-z-tarimas-II-dalis.html
Mikčiojančių mokinių sklandaus kalbėjimo ugdymas
Vilma Makauskienė, Regina Ivoškuvienė Leidykla „Gudragalvis“ - 2012 m. - Šiauliai - 44 psl.
Šis leidinys skiriamas mikčiojantiems mokiniams, jų tėvams ir logopedams, dirbantiems su mokyklinio amžiaus mikčiojančiais vaikais. Jame pateikiamos įvairios užduotys, padedančios mokiniams geriau pažinti save, daugiau sužinoti apie kalbejimo procesą, išmokti atpažinti mikčiojimo požymius ir juos įveikti jvairiais mikčiojimo valdymo ir sklandaus kalbėjimo mokymosi pratimais. Dauguma mikčiojančių mokinių sunkiai pritaiko mikčiojimo valdymo įgūdžius kasdieniniame gyvenime, todėl daug dėmesio skiriama sklandaus kalbėjimo įgūdžiams įtvirtinti realiose situacijose.
Knygelę įsigyti galima čia:
https://www.kainos.lt/asmenybes-tobulejimas/mikciojanciu-mokiniu-sklandaus-kalbejimo-ugdymas-v127831
Garsų Č ir DŽ tarimas
Aldona Andrianova, Natalija Zinkevičienė Leidykla „Liucilijus“ - 2012 m. - Šiauliai - 48 psl.
Šiame leidinyje aptariama garsų č , dž, artikuliacija, tarimo sutrikimai, korekcijos būdai. Daug medžiagos skirta šiems garsams įtvirtinti, jiems diferencijuoti nuo painiojamų: s-č, š-č, ž-dž ir kt. Nedaug diferencijavimo užduočių su retais garsais c, dz. Ikimokyklinio amžiaus vaikams tiks žaismingi sakinių pakartojimai, kartais lydimi spalvinimo, apvedžiojimo, kūno judesių (pačiūčiuoti žaislą, mesti kamuolį ir kt.). Ugdytojas (pedagogas, vyresnis šeimos narys, auklė) pirmiausia turi pasirūpinti priemonėmis, kurių prireiks ailiekant užduotį: piestukų, šakelių, sagų, lėlių ir kt.
Sakytinės kalbos mokymas. Mokytojo knyga
Leonas Geleževičius, Milda Pošytė Leidykla „Homo liber“ - 2008 m. - Vilnius - 80 psl.
Sakytines kalbos mokymo Mokytojo knygoje aptariamas vaikų, turinčių klausos sutrikimų tarties mokymo turinys, mokymo metodai ir principai. pateikiami garsų profiliai ir jų artikuliacija, dėstoma garso tarimo mokymo būdai.
Sakytinės kalbos mokymas. Pratybų knyga
Leonas Geleževičius, Milda Pošytė Leidykla „Homo liber“ - 2008 m. - Vilnius - 72 psl.
Pratybos skirtos praktiniam darbui, formuojant vaikų, turinčių klausos sutrikimą, taisyklingą kalbos garsų, skiemenų, žodžių tarimą. Jose pateikiama medžiagos painiojamų garsų diferencijavimui, taisyklingam žodžių kirčiavimui, ritminės kalbos suvokimui.
Šokdinkim liežuvėlį. Logopedinė mankšta
Aldona Andrianova, Natalija Zinkevičienė Leidykla „Liucilijus“ - 2014 m. - Šiauliai - 44 psl.
Taisyklingai tarti garsus mes galime tik dėka savo artikuliacinio aparato. Išlavintas artikuliacinis aparatas turi didelę įtaką garsų tarimui. Knygelėje pateikta daug artikuliacinių pratimų liežuvio, lūpų mankštai. Visi pratimėliai pateikti linksmai, žaidimo forma. Nuotaikingi eilėraštukai nuteikia vaiką darbui, sukelia teigiamas emocijas.