Privatus logopedas Vilniuje, Basanavičiaus g. 29A
8 601 29647
PRADŽIA PASLAUGOS LOGOPEDĖS PATARIMAI LEIDINIAI KONTAKTAI
Logopedai
Logopedė Jolanta Repšienė
Jau daug metų dirbu mėgstamą logopedės darbą. Darbo patirtį kaupiau dirbdama Vilniaus sveikatos priežiūros įstaigose. Nuolat domiuosi naujausiais ir efektyviausiais logopedinio darbo metodais, ieškau idėjų kaip įdomiau ir kūrybiškiau pravesti logopedines pratybas. Esu išleidusi logopedinių knygelių seriją „Garsų mokymas“. Pastebėjusi, kad informacinės kompiuterinės technologijos atveria plačias galimybes kalbos lavinimui ir kalbos korekciją padaro žymiai trumpesnę, veiksmingesnę, įkūriau tinklalapį Žiburėlis.lt. Esu lietuviškų mokomųjų programėlių, skirtų ikimokykliniam, pradiniam ir specialiajam vaikų ugdymui autorė ir kūrėja. Mano nuomone, logopedinio darbo sėkmę lemia ne tik specialisto profesionalumas, bet ir gebėjimas užmegzti kontaktą, bendrauti su vaiku, džiaugtis jo laimėjimais ir įvertinti pastangas. Dirbu su visų amžiaus grupių vaikais, paaugliais ir suaugusiais. Koreguoju įvairius kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus, konsultuoju vaikų tėvelius ir suaugusius įvairiais kalbos ugdymo klausimais.
Logopedė Ina Nikontienė
Esu baigusi Šiaulių Universitetą, specialiosios pedagogikos ir logopedijos specialybę, Vilniaus Edukologijos Universitetą. Įgijau Psichologijos magistro laipsnį. Esu sukaupusi ilgametę specialiosios pedagogės – logopedės darbo patirtį švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigose. Mokyklose dirbau su įvairaus amžiaus vaikais ir jaunuoliais (nuo 6 – 18 m.), turinčiais kalbos, kalbėjimo sutrikimų, specialiųjų ugdymosi poreikių. Padėdavau įveikti garsų tarimo, kalbos ir kalbėjimo sutrikimus. skaitymo, rašymo, matematikos sunkumus. Sanatorijoje „Draugystė“ dirbau su suaugusiais žmonėmis, turinčiais kalbos, artikuliacinio aparato motorikos, balso, rijimo sutrikimų, akių judinamojo nervo (vyzdžių motorikos) sutrikimų. Mano pacientai – tai žmonės sergantys arba persirgę įvairiomis galvos smegenų (insultas, galvos traumos, navikai, išsėtinė sklerozė, būklės po hematomų pašalinimo, aneurizmų plyšimų operacijų) bei nervų sistemos (parkinsonas, miastenija ir kt. įvairios motorinio neurono ligos) ligomis. Manau, kad darbo sėkmė priklauso ne tik nuo specialisto sukauptų profesinių žinių, bet ir nuo vaiko (ar suaugusiojo) motyvacijos, todėl siekiu, kad užsiėmimai būtų įdomūs. Juose naudoju ne tik daug vaizdinės medžiagos, bet ir įvairias mokomąsias IT programėles.
Logopedė Justina Kedytė
Esu socialinių mokslų magistrė, logopedė, specialioji pedagogė, dirbanti su įvairaus amžiaus vaikais, turinčiais kalbos, kalbėjimo, komunikacijos, skaitymo ir rašymo sutrikimų. Baigiau Šiaulių universitetą ir įgijau specialiojo pedagogo bakalauro laipsnį (specializacija-logopedija) ir specialiosios pedagogikos magistro laipsnį (specializacija-specialiojo ugdymo koordinavimas). Dalyvaujau tarptautiniuose projektuose, kvalifikacijos tobulinimo mokymuose ir seminaruose. Esu aktyvi mokslinių seminarų dalyvė ir pranešėja konferencijose. Esu labdaros ir paramos fondo „Algojimas“ savanorė, Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų ir logopedų asociacijų narė. Logopedinių pratybų metu mokau vaikus taisyklingai tarti kalbos garsus, lavinu foneminę klausą, turtinu žodyną, formuoju gramatinį kalbos taisyklingumą, ugdau rišliąją kalbą, lavinu garsinės analizės ir sintezės įgūdžius, taikiau inovatyvius ugdymo metodus, įveikiant įvairius kalbėjimo ir kalbos sutrikimus. Dalinuosi gerąją darbo patirtimi ir konsultuoju šeimos narius, teikiu rekomendacijas apie vaikų, mokinių ir suaugusiųjų kalbos,kalbėjimo ir komunikacijos ugdymą.
Logopedė
Esu logopedė – specialioji pedagogė Vaida Valentienė. Beveik dešimtmetį dirbu mėgstamą logopedės – specialiosios pedagogės darbą. Žinias ir darbo patirtį kaupiu dirbdama su ikimokyklinio amžiaus vaikais ir pradinių klasių mokiniais, turinčiais įvairių kalbėjimo, kalbos, komunikacijos, rašymo bei skaitymo sutrikimų. Esu įgijusi vyr. logopedo – specialiojo pedagogo kvalifikacinę kategoriją. Logopedinių pratybų metu padedu vaikams išmokti aiškiai, taisyklingai ir sklandžiai kalbėti, tinkamai pasirengti mokyklai, įveikti mokymosi sunkumus, įgyti sėkmingo bendravimo įgūdžių. Konsultuoju vaikų tėvelius, teikiu rekomendacijas apie vaikų ir mokinių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos ugdymą. Nuolat keliu savo kvalifikaciją seminaruose, konferencijose ir mokymuose. Visas įgytas žinias stengiuosi taikyti savo praktiniame darbe ir siekiu kiek įmanoma sušvelninti ir ištaisyti vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimus.
Logopedė
Esu baigusi:
• Šiaulių Universiteto Edukologijos bakalauras, specialioji pedagogika, šaka – logopedija.
• Šiaulių Universiteto Edukologijos magistras, specialioji pedagogika.
Turiu darbo patirties su vaikais ir jaunuoliais turinčiais intelekto, emocijų ir elgesio, kompleksinių sutrikimų, įvairiapusių raidos sutrikimų, garsų tarimo, kalbos, komunikacijos sutrikimų, skaitymo ir rašymo problemų. Nuolat keliu kvalifikaciją seminaruose, kursuose, pati skaitau seminarus apie specialiųjų poreikių turinčius vaikus, jų ugdymo ypatumus. Manau, kad tik sistemingas ir nuoseklus darbas padeda įveikti kalbos sutrikimus. Esu linkusi bendradarbiauti su vaikučių tėveliais, siekiant logopedo darbo tęstinumo po užsiėmimų.
Specialioji pedagogė
Esu specialioji pedagogė. Dirbu su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais tiek bendrojo ugdymo, tiek specialiosiose klasėse. Turiu patirties ir su pačiais mažiausiais, t.y. ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais. Studijavau Vilniaus Pedagoginiame universitete (ikimokyklinis ugdymas – bakalauras, spec. pedagogika – magistras). Mano darbas yra padėti mokiniui įsisavinti ugdymo turinį ir lavinti jo sutrikusias funkcijas, rengti sutrikusių funkcijų lavinimo programas, bendradarbiauti su tėvais, pedagogais, teikiant metodinę pagalbą ir konsultuojant juos.
Tikiu, kad mokinio ugdymosi sėkmė priklauso nuo specialiojo pedagogo gebėjimo prieinamai ir suprantamai mokiniui perteikti ugdymui(si) reikalingą informaciją, skatinti jį ir motyvuoti.
Logopedė
Esu baigusi Šiaulių pedagoginį institutą, defektologijos fakultetą. Įgijau logopedės, specialiosios pedagogės kvalifikaciją.
Dirbu su vaikais ir suaugusiais, turinčiais įvairių kalbos sutrikimų. Padedu mokiniams, turintiems sunkumų įsisavinant Bendrąją ugdymo programą.
Turiu savo darbo metodiką šalinant skaitymo bei rašymo sutrikimus.
Dirbdama orientuojuosi į greitą darbo rezultatą.
Visiems svarbu atminti, kad darbo rezultatai priklauso nuo to, kada sutrikimai pradedami šalinti, todėl ankstyvoji korekcija yra sėkmingo darbo rezultatas.
Graži ir sklandi kalba - visų mūsų įvaizdžio dalis.