PRADŽIA PASLAUGOS LOGOPEDĖS PATARIMAI LEIDINIAI KONTAKTAI
Privatus logopedas Vilniuje Basanavičiaus g. 29A
8 601 29647
PRADŽIA PASLAUGOS LOGOPEDĖS PATARIMAI LEIDINIAI KONTAKTAI
Logopedė Jolanta Repšienė
Logopedė Jolanta Repšienė
Jau daug metų dirbu mėgstamą logopedės darbą. Darbo patirtį kaupiau dirbdama Vilniaus sveikatos priežiūros įstaigose. Nuolat domiuosi naujausiais ir efektyviausiais logopedinio darbo metodais, ieškau idėjų kaip įdomiau ir kūrybiškiau pravesti logopedines pratybas. Esu išleidusi logopedinių knygelių seriją „Garsų mokymas“. Pastebėjusi, kad informacinės kompiuterinės technologijos atveria plačias galimybes kalbos lavinimui ir kalbos korekciją padaro žymiai trumpesnę, veiksmingesnę, įkūriau tinklalapį Žiburėlis.lt. Esu lietuviškų mokomųjų programėlių, skirtų ikimokykliniam, pradiniam ir specialiajam vaikų ugdymui autorė ir kūrėja. Mano nuomone, logopedinio darbo sėkmę lemia ne tik specialisto profesionalumas, bet ir gebėjimas užmegzti kontaktą su vaiku, džiaugtis jo laimėjimais ir įvertinti pastangas. Teikiu logopedines paslaugas visų amžiaus grupių vaikams, paaugliams ir suaugusiems.
Logopedė Ina Nikontienė
Logopedė Ina Nikontienė
Esu baigusi Šiaulių Universitetą, specialiosios pedagogikos ir logopedijos specialybę, Vilniaus Edukologijos Universitetą. Įgijau Psichologijos magistro laipsnį. Esu sukaupusi ilgametę specialiosios pedagogės – logopedės darbo patirtį švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigose. Mokyklose dirbau su įvairaus amžiaus vaikais ir jaunuoliais (6–18 m.), turinčiais kalbos, kalbėjimo sutrikimų, specialiųjų ugdymosi poreikių, o sanatorijoje-su suaugusiais žmonėmis, turinčiais kalbos, artikuliacinio aparato motorikos, balso, rijimo, akių judinamojo nervo sutrikimų. Mano pacientai – tai žmonės sergantys arba persirgę įvairiomis galvos smegenų bei nervų sistemos ligomis. Manau, kad darbo sėkmė priklauso ne tik nuo specialisto sukauptų profesinių žinių, bet ir nuo vaiko (ar suaugusiojo) motyvacijos. Pratybų metu naudoju ne tik daug vaizdinės medžiagos, bet ir įvairias mokomąsias IT programėles.
Logopedė Justina Kedytė
Logopedė Justina Kedytė
Esu socialinių mokslų magistrė, logopedė, specialioji pedagogė, dirbanti su įvairaus amžiaus vaikais, turinčiais kalbos, kalbėjimo, komunikacijos, skaitymo ir rašymo sutrikimų. Baigiau Šiaulių universitetą ir įgijau specialiojo pedagogo bakalauro laipsnį (specializacija – logopedija) ir specialiosios pedagogikos magistro laipsnį (specializacija – specialiojo ugdymo koordinavimas). Dalyvaujau tarptautiniuose projektuose, kvalifikacijos tobulinimo mokymuose ir seminaruose. Esu aktyvi mokslinių seminarų dalyvė ir pranešėja konferencijose,labdaros ir paramos fondo „Algojimas“ savanorė, Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų ir logopedų asociacijų narė. Logopedinių pratybų metu taikiau inovatyvius ugdymo metodus, dalinuosi gerąja darbo patirtimi, konsultuoju šeimos narius, teikiu rekomendacijas apie vaikų, mokinių ir suaugusiųjų kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos ugdymą.
Logopedė Rūta Liubinavičienė
Logopedė Rūta Liubinavičienė
Nuo pat studijų baigimo dirbau logopedės pareigose mokykloje, darželyje. Esu apsigynusi logopedės metodininkės kvalifakacinę kategoriją. Mėgstu savo darbą, žaviuosi mažaisiais šnekoriais, todėl gebu surasti kontaktą su vaiku, sužadinti norą dalyvauti pratybose. Pratybas stengiuosi paversti ne tik naudingomis, bet ir įdomiomis, žaismingomis. Kalbos ugdyme svarbu ne tik mokyti taisyklingos tarties, bet ir plėsti bei aktyvinti žodyną, mokyti žodžių darybos, tikslinti gramatinę kalbos pusę. Tai padeda vaikučiui tobulinti kalbėjimo įgūdžius, pasiruošti mokyklai. Dirbdama su mokinukais stengiuos paruošti mokomąją medžiagą, kuri būtų įdomi vaikui turiniu ir atlikimo būdu. Visada mielai bendrauju su tėveliais, pedagogais, nes esu įsitikinusi, kad tik bendras komandinis darbas padeda greičiau pasiekti rezultatų. Norintiems padėti vaikučiui namuose, parenku pratimų, pamokau, kaip juos atlikti.
Logopedė Ingrida Danielienė
Logopedė Ingrida Danielienė
Mano darbo „credo“ – ryšys su vaiku. Vadovaujuosi nuomone „Jei mes sukuriame su vaiku ryšį, galime pasiekti aukštų akademinių rezultatų“, aš to ir siekiu!
Esu baigusi specialiosios pedagogikos - logopedijos bakalauro studijų programą. Įgijau švietimo vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, Šiaulių universitete. Turiu 10-ties metų darbo patirtį specialiojo pedagogo – logopedo ikimokyklinio ir mokyklinio bendrojo ugdymo švietimo įstaigose. Savo darbe konceptualiai taikau specialiojo ugdymo teorijas. Vertinu vaikų raidos ypatumus; kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimus; tenkinu vaikų specialiuosius ugdymo(si) poreikius. Logopedinių užsiėmimų metu koreguoju ir lavinu įvairias kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sistemas: artikuliacinį aparatą, balsą, garsų tarimą, fizinę ir foneminę klausą, kalbos gramatinę sandarą, žodyną, rišliąją kalbą. Taip pat padedu įveikti skaitymo ir rašymo sunkumus.